Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2021 15:17:06
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 5

Vážení,

v příloze k tomuto sdělení Vám zasílám odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 03.01.2022 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 29_076_Žádost o vysvětlení ZD_5_odpověď.pdf (488.70 KB)
- 01_076_Výzva a Zadávací dokumentace_OPRAVA2.pdf (808.48 KB)
- 03_076_P2_Návrh smlouvy o dílo_OPRAVA.doc (193.50 KB)