Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.12.2021 11:10:10
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 6

Vážení,

zadavatel zjistil chybu v psaní a počtech, kterou upravil v rámci otevřeného výkazu výměr v rámci Žádosti o vysvětlení ZD č. 3 (viz dotaz č. 1). Stejnou chybu ovšem zadavatel zapomněl opravit u uzavřeného výkazu výměr, proto stejnou chybu v psaní a počtech opravuje nyní.

Opravený výkaz výměr je přílohou k tomuto dokumentu.

Zadavatel v souvislosti s touto žádostí o vysvětlení ZD prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 den, a to do 04.01.2022 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 05_076_P4_Výkaz výměr_uzavřený.xlsx (641.95 KB)