Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 038_Lo_Vybavení budovy F1 TUL nábytkem_katedra KVM
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2023 11:44:03
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 3

Zadavatel veřejné zakázky tímto podává podle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.


Přílohy
- 18_038_Vysvětlení_doplnění_změna_č. 3.pdf (394.50 KB)