Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 062_JZ_Propagační předměty pro TUL a její součásti
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2023 08:53:27
Číslo jednací ve SpSl TUL23/9615/021128-7
ID ve SpSl EZAKZ230034562
Předmět Výzva

Vážení,

tímto si dovolujeme vyzvat zájemce k podání nabídky výše uvedené veřejné zakázky. Zadávací dokumentace včetně jejích příloh je dostupná na profilu zadavatele v sekci „Zadávací dokumentace“.

S pozdravem
Jan Žďárský