Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 039_Lo_Rámcová dohoda na dodávky kancelářských potřeb
Odesílatel Jitka Loudová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2024 11:43:27
Číslo jednací ve SpSl TUL24/9615/033472-7
ID ve SpSl EZAKZ240035962
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace_č. 1

Vysvětlení a doplnění ZD č. 1:

Z důvodu administrativní chyby v psaní u položek č. 406 a 410 v příloze č. 4 - Cenový přehled poptávaných komodit, zadavatel nahrává AKTUALIZOVANOU přílohu 4 do části Zadávací dokumentace.

Za zadavatele: Jitka Loudová


Přílohy
- 5_ 039_P4_Cenový přehled poptávaných komodit_AKTUAL.xlsx (68.27 KB)