Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
167_Povelový vysílač pro Rozvojový projekt 1276
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2012 16.10.2012 10:00
159_Polysomnografický systém vč. SW a HW vybavení
podlimitní Zadáno 05.10.2012 22.10.2012 10:00
166_Nákup SW pro GIS
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 15.10.2012 10:00
168_Skládací lupa pro slabozraké - projekt „Rovné příležitosti“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2012 12.10.2012 10:00
156_Držáky nástrojů včetně břitových destiček pro třískové obrábění (upínací systém ISO standard Capto C6)
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 12.10.2012 10:00
157_ Vrtáky, držáky nástrojů včetně břitových destiček pro třískové obrábění
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2012 12.10.2012 10:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 23.10.2012 13:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr a velkoodběr
nadlimitní Zadáno 02.10.2012 23.10.2012 13:00
142_Program pro statistické testování
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 05.10.2012 10:00
143_SW pro vědeckotechnické výpočty, modelování, simulace a analýzu
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 05.10.2012 10:00
146_Výměna výtahu v budově E3
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 10.10.2012 10:00
147_Výměna 2 výtahů v budově kolejí TUL Vesec
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2012 10.10.2012 10:00
137_Diskové pole pro inICT
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2012 01.10.2012 10:00
141_Nákup speciálního zařízení pro zrakově postižené pro projekt „Rovné příležitosti“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2012 27.09.2012 13:00
131_Stavební opravy a úpravy prostoru laboratoří pro katedru chemie obj. C
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2012 02.10.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016