Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
177_TU_TUL - přípojka NN
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2013 19.08.2013 10:00
158_TU_Výměna termoregulačních ventilů
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2013 05.08.2013 10:00
168_TU_Výměna osvětlení v obj. F2 – menza TUL
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2013 29.07.2013 10:00
162_Ve_Přístroj na měření tepelné vodivosti 2
VZ malého rozsahu Zadáno 18.07.2013 05.08.2013 13:00
153_Ve_Výukové přípravky - Mikrosoustavy pro projekt 16940
VZ malého rozsahu Zadáno 05.07.2013 15.07.2013 10:00
151_Ve_ Materiál pro 3D tiskárny
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2013 11.07.2013 13:00
141_Ve_Elektrotechnický materiál pro OPEN UNI
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2013 11.07.2013 10:00
Dovybavení Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace nábytkem
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2013 09.07.2013 11:00
Úplné zatemnění pro laboratoře CxI
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2013 14.06.2013 10:00
101_MK_Výpočetní technika pro projekty ESF
podlimitní Zadáno 04.06.2013 21.06.2013 12:00
104_Ve_Analyzátor pro KMI
VZ malého rozsahu Zadáno 15.05.2013 27.05.2013 10:00
97_MK_Leštička pro KSP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.05.2013 09.05.2013 12:00
84_MK_Zařízení pro výuku - modely pro ÚZS
VZ malého rozsahu Zadáno 18.04.2013 29.04.2013 10:00
76_MK_Leveloggery pro CXI
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2013 15.04.2013 10:00
52_MK_Termokamera do učebny TK8
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2013 15.03.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016