Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
163_Lo_Virtualizační platforma pro MKP software na výpočty sdružených procesů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2014 19.09.2014 09:00
143_Ve_Doplnění vybavení serverovny budovy G
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 11:00
152_Lo_Experimentální sestava (kit) pro výzkum a vývoj v oblasti koherenčních měřících metod
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 08:30
154_LM_Klimakomora a termokamera pro KEZ
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 10:00
155_MK_Robotická struktura s dvěma rameny typu „human – like“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 09:00
157_Ve_Výpočetní systém pro simulace proudění, transportu látky, tepla a reakcí v porézním prostředí
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 10:30
160_Lo_Zatěžovací stroj včetně řídícího počítače a softwaru
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2014 16.09.2014 09:00
151_MK_Testování in-vivo pro projekt pre-seed „Nanovlákenné materiály pro tkáňové inženýrství“
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 15.09.2014 10:30
161_Ve_Přístroj pro měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2014 15.09.2014 10:00
116_MK_Tisk metodických materiálů
podlimitní Zadáno 24.07.2014 12.08.2014 10:00
112_MK_Tisk propagačních skládaných letáků ENVITECH/NANOMATERIÁLY
podlimitní Zadáno 18.07.2014 04.08.2014 10:00
106_MK_Tisk recenzovaného periodika Fontes Nissae–Prameny Nisy
podlimitní Zadáno 16.07.2014 06.08.2014 10:00
097_MK_Dvoulůžkový osnovní pletací stroj
podlimitní Zadáno 15.07.2014 07.08.2014 10:00
102_MK_Software pro KMP TUL
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2014 09.07.2014 10:00
099_MK_VT do učeben informatiky FM TUL
podlimitní Zadáno 26.06.2014 11.07.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016