Overview of public contracts

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
050_LS_Výměna výplní otvorů na objektu F2 TUL
small-scale public contract Awarded 26.05.2015 11.06.2015 10:00
035_MK_Mobiliář chemické laboratoře CxI
small-scale public contract Awarded 03.04.2015 23.04.2015 10:00
002_Ve_Praní a žehlení prádla pro koleje a menzy TUL a Unihotel
small-scale public contract Awarded 15.01.2015 26.01.2015 10:00
158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL
below-the-threshold Awarded 12.11.2014 12.03.2015 10:00
171_Ve_Tisk časopisu E+M Ekonomie a Management, servis internetové prezentace časopisu
small-scale public contract Awarded 11.11.2014 26.11.2014 10:00
209_Lo_Projektová dokumentace - rekonstrukce budovy C TUL
small-scale public contract Awarded 08.11.2014 25.11.2014 10:00
212_MK_Elektrosoučástky pro EDUTECH
small-scale public contract Awarded 30.10.2014 10.11.2014 09:00
211_MK_Výpočetní technika pro didaktiky a vývojáře
small-scale public contract Awarded 25.10.2014 05.11.2014 10:00
156_Ve_Výpočetní systém na bázi metody konečných prvků pro výpočty fyzikálních polí
small-scale public contract Awarded 09.09.2014 19.09.2014 10:00
163_Lo_Virtualizační platforma pro MKP software na výpočty sdružených procesů
small-scale public contract Awarded 09.09.2014 19.09.2014 09:00
143_Ve_Doplnění vybavení serverovny budovy G
small-scale public contract Awarded 06.09.2014 16.09.2014 11:00
152_Lo_Experimentální sestava (kit) pro výzkum a vývoj v oblasti koherenčních měřících metod
small-scale public contract Awarded 06.09.2014 16.09.2014 08:30
154_LM_Klimakomora a termokamera pro KEZ
small-scale public contract Awarded 06.09.2014 16.09.2014 10:00
155_MK_Robotická struktura s dvěma rameny typu „human – like“
small-scale public contract Awarded 06.09.2014 16.09.2014 09:00
157_Ve_Výpočetní systém pro simulace proudění, transportu látky, tepla a reakcí v porézním prostředí
small-scale public contract Awarded 06.09.2014 16.09.2014 10:30
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016