Dynamický nákupní systém: 008_JZ_DNS pro dodávky potravin

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zavádění
Probíhá zavedení dynamického nákupního systému. Dodavatelé mohou ve stanovené lhůtě podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P23V00000029
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-011216
Lhůta pro žádosti o účast v DNS: 21.04.2023 10:00
Datum otevření: 20.03.2023
Datum ukončení: 31.12.2050 23:59

Název a popis předmětu

 • Název: 008_JZ_DNS pro dodávky potravin
 • Stručný popis předmětu:
  Technická univerzita v Liberci (dále jen „zadavatel“) zavádí dynamický nákupní systém na dodávky potravin a dalších produktů (dále jen „DNS“) dle § 138 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 81 324 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS