Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Dynamický nákupní systém 005_MK_Dynamický nákupní systém pro dodávky výpočetní techniky, elektroniky a příslušenství
Odesílatel Marie Křelinová
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.01.2016 13:24:02
Předmět Dodatečná informace č. 1 - 2016

Vážení uchazeči,
zadavatel na základě své činnosti zjistil, že čestné prohlášení (příloha č. 3 výzvy) není aktuální, jelikož těsně před koncem roku došlo k poměrně „skryté“ novelizaci ZVZ zákonem č. 375/2015 Sb. Tato novela přidává do § 53 odst. 1 písm. „l“. Uchazeč tak musí v čestném prohlášení dále prohlásit, že „vůči němu nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu“. Je tedy nutné v případě podání nabídky k této doložit aktualizované čestné prohlášení, které je přílohou této dodatečné informace.

S pozdravem

MK


Přílohy
- 005_Příloha č. 3 - Čestné prohlášení_od 1.1.2016.doc (47.50 KB)