Veřejné zakázky Technické univerzity v Liberci

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Technická univerzita v Liberci
IČO: 46747885
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050177
Předchozí profil(y) zadavatele: http://www.tul.cz/verejne-zakazky

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
184_KV_ERDF_Termostat (FZS_017)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 30.10.2019 09:00
183_KV_ERDF_Sterilizátor (FZS_012)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.10.2019 30.10.2019 09:00
178_Ve_ERDF_Vodní lázeň - sestava_FZS_027
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.10.2019 30.10.2019 10:00
177_Ve_ERDF_Teplotně regulovatelná třepačka_FZS_018
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 29.10.2019 10:00
174_Ve_ERDF_Biohazard box
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2019 25.10.2019 10:00
172_Lo_ERDF_Laserová řezačka_FA 042
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.10.2019 29.10.2019 09:00
170_Lo_ERDF_Přístroj pro měření výkonu (výkonový analyzátor)_FM 039
nadlimitní Příjem nabídek 03.10.2019 04.11.2019 09:00
167_KV_PRDG_ Interaktivní učebna DG
podlimitní Hodnocení 30.09.2019 16.10.2019 09:00
155_KV_ERDF_Vybavení budovy „T“ TUL nábytkem
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2019 25.10.2019 09:00
144_KV_ERDF_Pracoviště, řídicí systém, motory, měnič, bezp. komponenty (FM_038)
nadlimitní Hodnocení 11.09.2019 14.10.2019 09:00
141_Ve_ERDF_Průmyslové regulátory_FM_037
nadlimitní Hodnocení 29.08.2019 14.10.2019 10:00
116_Ve_ERDF_ Úloha pro pokusy s měřením a řízením základních procesních veličin a Plovák na vzdušném proudu / System for experiments with measurement and control of fundamental process variables and Float in air stream levitation / FM_026, FM_027
podlimitní Hodnocení 01.08.2019 12.09.2019 10:00
139_KV_ERDF_Oddělovací síť, frekvenční analyzátor, analyzátor v časové oblasti (FM_069-071)
nadlimitní Hodnocení 05.06.2018 09.07.2018 09:30
047_Ve_Malování buněk – blok A koleje Harcov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2018 23.03.2018 10:00
097_Výpočetní technika TUL - 2 části
nadlimitní Posouzení žádostí o účast v DNS 07.09.2016 22.09.2016 08:00
všechny zakázky