Veřejná zakázka: 158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1328
Systémové číslo: P14V00000305
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 496169
Počátek běhu lhůt: 12.11.2014
Nabídku podat do: 12.03.2015 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 158_MK_Snížení energetické náročnosti objektů TUL
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem ČÁSTI 1 veřejné zakázky je „Snížení energetické náročnosti objektu kolejí F TUL v Liberci Har-cově“. Jedná se zejména o zateplení obvodového pláště, a to pouze dvou podélných stran bez štítů a zateplení ploché střechy včetně strojoven výtahů. Štíty budovy nebudou zatepleny, neboť mají výrazně lepší tepelně izo-lační vlastnosti než podélné stěny budovy. Dále bude provedena výměna všech stávajících oken včetně mezio-kenních vložek, výměna všech vchodových stěn a prosklení, zateplení bočních balkonových stěn.
Podrobně je předmět Části 1 veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci zpracované společností Inpos-projekt s.r.o. (plášť budovy) a Dekprojekt s.r.o. (střechy budovy).

Předmětem Části 2 veřejné zakázky je „Snížení energetické náročnosti objektu S TUL“. Jedná se zejména o zateplení severní a jižní fasády minerální vatou. Na západní a východní fasádě bude provedena pouze výměna starých dřevěných oken za nová dřevěná eurookna. Vstupní dveře budou repasovány. Výkladce pak budou vyměněny za nové s dřevěným rámem. Tato rozhodnutí jsou podmíněna požadavkem památkářů vzhledem k památkové ochraně objektu. Stávající nevyhovující zateplení střechy bude demontováno a střecha bude kompletně izolována. Součástí plnění veřejné zakázky je i zajištění povolení zvláštního užívání komunikace nebo veřejného prostranství Magistrátem města Liberec.
Podrobně je předmět Části 2 veřejné zakázky popsán v Projektové dokumentaci zpracované Ing. Radovanem Novotným.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 38 300 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

osobně nebo listinně na adresu:

Technická univerzita v Liberci
odd. právní – veřejné zakázky
Studentská 1402/2
461 17 Liberec

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy