Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení 076_JZ_Výstavba datacentra v objektu G
Odesílatel Jan Žďárský
Organizace odesílatele Technická univerzita v Liberci [IČO: 46747885]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.11.2021 13:05:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

v příloze k tomuto sdělení Vám zasílám odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

V souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 30.11.2021 do 10:00.

S pozdravem
Jan Žďárský


Přílohy
- 21_076_Žádost o vysvětlení ZD_3_odpověď.pdf (356.36 KB)
- 05_076_P4_Výkaz výměr_varianta.xlsx (641.87 KB)
- 20200716_110406.jpg (1.56 MB)