Veřejná zakázka: 052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 1657
Systémové číslo: P16V00000084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 514262
Na základě předběžného oznámení:
052_Ve_Rekonstrukce budovy C
Počátek běhu lhůt: 05.05.2016
Nabídku podat do: 06.06.2016 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: 052_Ve_ Stavební úprava objektu C TUL
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Objekt je užíván jako školská budova Technické univerzity v Liberci.
Rozsah navrhovaných oprav a stavebních úprav stávajícího objektu je vymezen takto:
- generální oprava pláště objektu - výměna stávajících výplní otvorů v obvodovém plášti objektu
- vestavba osobního výtahu pro bezbariérový přístup do všech podlaží objektu
- dílčí vnitřní dispoziční úpravy
- opravy, příp. výměna vnitřních povrchů podlah, stěn a podhledů, renovace truhlářských prvků v interiérech (dveře, zárubně apod.)
- opravy a úpravy vnitřních technických instalací objektu (částečná výměna zdravotně technických instalací, kompletní výměna elektroinstalace, úprava stávající topné soustavy, instalace lokálních vzduchotechnických zařízení, instalace slaboproudých zařízení a rozvodů)
- nová přípojka NN z trafostanice v Bendlově ulici

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Technická univerzita v Liberci
 • IČO: 46747885
 • Poštovní adresa:
  Studentská 1402/2
  461 17 Liberec 1
 • Název oddělení: PRA - oddělení právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050177

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Technická univerzita v Liberci, Právní oddělení – veřejné zakázky, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.tul.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků